Unified Communications (UC) är ett gemensamt namn för tal, video och data.

Det innebär i grund och botten att man kopplar ihop och integrerar olika kommunikationslösningar.

Tjänster

Microsoft Lync, Office 365 & Outlook
UC: Tal, video & Data

Möjligheter

• Integrera Lync eller andra stödsystem med telefonin
• Click-2-Call direkt från ex. säljstödssystemet
• Lagra direkt inspelade samtal på kundkort
• Pop-up av kundkort för snabbare hantering
• Kalenderkoppling– med Outlook, Lotus, Google, Groupwise etc.
• Realtidsstatus på kollegor

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!