MILJÖ & KVALITÉ

MILJÖ

Happy Boss arbetar efter miljöledningskraven enligt ISO 14001. Happy Boss ska bidra till en lÄngsiktig och hÄllbar utveckling genom ett aktivt kretsloppstÀnkande.

MILJÖPOLICY

– Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen stĂ€ller pĂ„ oss

– Vi skall följa de lagar och retursystem som finns för insamling och Ă„tervinning

– Vi skall tillsammans med vĂ„ra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och strĂ€va efter att stĂ€ndigt förbĂ€ttra vĂ„ra processer

– Vi skall informera och utbilda vĂ„ra medarbetare i och hur miljön pĂ„verkas av vĂ„ra varor och tjĂ€nster

– Vi skall arbeta för att vĂ„ra leverantörer behandlar miljöfrĂ„gor enligt vĂ„r strĂ€van

– Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjĂ€nster som ger en mindre miljöpĂ„verkan

KVALITÉ

Happy Boss arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamhetens kvalitet. Utöver vĂ„rt eget kvalitetetsarbete inom företaget Ă€r hela produktionslinjen – frĂ„n tillverkning till slutkund – ISO 9001-certifierad, vilket vi ser som en extra styrka.

Att ha bra kontroll pÄ hela verksamheten, t.ex. vad gÀller logistik, processer, leverantörshistorik, statistikrutiner m.m. Àr en nödvÀndighet för att garantera kvalitet ut mot vÄra kunder.

Happy Boss mÄlsÀttning Àr stÀndig förbÀttring och utveckling. VÄr förhoppning Àr att vÄra kunder vill hjÀlpa oss att uppnÄ det. Kontakta oss gÀrna med synpunkter, idéer eller för att fÄ veta mer om hur vi jobbar med kvalitet.

KVALITETSPOLICY

– Vi skall leverera produkter och tjĂ€nster som motsvarar kundens förvĂ€ntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid.

– Kvalitetsarbetet Ă€r en prioriterad uppgift och vi skall stĂ€ndigt förbĂ€ttra vĂ„ra processer och produkter i syfte att öka kundnöjdheten.

– Produkternas kvalitet ska fortlöpande sĂ€kras genom en systematiserad kvalitetssĂ€kring, en kvalitetsmedveten och vĂ€lutbildad personal samt en god arbetsmiljö.

MILJÖ- OCH KVALITÉTSANSVARIG

Daniel Telander
Tel: 076 00 00 330
E-post: daniel.telander@happyboss.se

Glad chef

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!