MILJÖ & KVALITÉ

MILJÖ

Happy Boss arbetar efter miljöledningskraven enligt ISO 14001. Happy Boss ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling genom ett aktivt kretsloppstänkande.

MILJÖPOLICY

– Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss

– Vi skall följa de lagar och retursystem som finns för insamling och återvinning

– Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och sträva efter att ständigt förbättra våra processer

– Vi skall informera och utbilda våra medarbetare i och hur miljön påverkas av våra varor och tjänster

– Vi skall arbeta för att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår strävan

– Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan

KVALITÉ

Happy Boss arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamhetens kvalitet. Utöver vårt eget kvalitetetsarbete inom företaget är hela produktionslinjen – från tillverkning till slutkund – ISO 9001-certifierad, vilket vi ser som en extra styrka.

Att ha bra kontroll på hela verksamheten, t.ex. vad gäller logistik, processer, leverantörshistorik, statistikrutiner m.m. är en nödvändighet för att garantera kvalitet ut mot våra kunder.

Happy Boss målsättning är ständig förbättring och utveckling. Vår förhoppning är att våra kunder vill hjälpa oss att uppnå det. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer eller för att få veta mer om hur vi jobbar med kvalitet.

KVALITETSPOLICY

– Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid.

– Kvalitetsarbetet är en prioriterad uppgift och vi skall ständigt förbättra våra processer och produkter i syfte att öka kundnöjdheten.

– Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal samt en god arbetsmiljö.

MILJÖ- OCH KVALITÉTSANSVARIG

Daniel Telander
Tel: 076 00 00 330
E-post: daniel.telander@happyboss.se

Glad chef

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!